Activiteiten & Actueel

Duinwandeling Meijendel

Op donderdag 24 mei zijn leden en belangstellenden welkom bij deze natuurwandeling, onder leiding van bioloog Kees Pinster, door een van de beperkt toegankelijke duingebieden in Meijendel. Deze terreinen maken deel uit van een keten van valleien met natuurlijk aandoende infiltratieplassen. Er is een grote rijkdom aan vogels zoals de geoorde fuut, bruine kiekendief, waterral, groene specht, blauwborst, roodborsttapuit en wielewaal; de amfibieën: zandhagedis, rugstreeppad en kamsalamander: vele soorten vlinders waaronder de kleine parelmoervlinder en een rijk assortiment aan planten en struiken.

Grazende runderen en paarden en ook reeën gaan de vergrassing en verstruiking tegen. Het gebied wordt beheerd door Dunea.

We verzamelen op het parkeerterrein naast het restaurant Meijendel om 10.00 uur

Duur van de wandeling ca. 2 uur

Kosten deelname: gratis voor leden en € 2.00 voor niet leden. Informatie bij:Ber Hubben, tel. 070 5117660 en email: beringe(at)casema.nl of bij Wim Westgeest, tel. 06 51005946 en email: wwestgeest8@gmail.com

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923