Wassenaar

Bezoek landgoed Wijdehorst

In juli is er vanwege de vakantieperiode geen activiteit.

Bezoek aan het landgoed Wijdehorst

Op woensdag 14 augustus zijn we om 10.30 uur welkom op het landgoed Wijdehorst, Rijksstraatweg 601, te Wassenaar. Hier worden we ontvangen door dhr. Erwin de Jong, vrijwilliger en pachter namens Land van Ons en verantwoordelijk voor het beheer van deze voormalige kwekerij gelegen tussen het Kon. Landgoed de Eikenhorst en de villa’s met tuinen aan de Eikenhorstlaan.                                                                                                                                                                                        Land van Ons is een burgerinitiatief, ontstaan in sept. 2019. De deelnemers, nu al ruim 18.000, vormen door zelf geld in te leggen een cooperatie en zijn dus collectief eigenaar. Met dit geld worden agrarische gronden aangekocht van kwekers, boeren, Staatsbosbeheer, makelaars en dergelijken. Het doel is om de verworven grond volgens agrarische, ecologiche en landschappelijke richtlijnen te gebruiken en in te richten zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, ter herstel van de biodiversiteit.                                                                                                                              Het gebied waarom het in Wassenaar gaat betreft de voormalige bloembollen en vaste planten kwekerij van de Fa. Griffioen met een oppervlakte van ca. 7 ha. Om hier de bouw van ruim 10 villa’s te voorkomen werkten de gemeente Wassenaar, de prov. Zuid-Holland en omwonenden samen. Na het rooien van de bollen en planten, worden er een- en tweejarige gewassen, tevens groenbemesters, gezaaid ter verbetering van de bodemeigenschappen t.a.v. de bemesting en de verwijdering van de nog aanwezige pesticiden.                                                                                                                              Op het perceel zijn de contouren van de toekomstige bestemming al zichtbaar zoals teeltbedden van biologische kruiden, groenten, fruit, planten, struiken, een bloemenakker en een voedselbos. Verder hebben de sloten en de waterpartij natuurvriendelijke oevers.                                                                                                                                                            De diverse teelten vragen de inzet van vrijwilligers die zich nog steeds aan kunnen melden om hier op maandag en donderdag onder leiding van boer Erwin te werken.

 

Aanmelding en Informatie:

Ber Huben, tel. 0705117660 of: beringe@casema.nl

Wim Westgeest, tel. 0651005946 of:  westgeestw29@gmail.com