Wassenaar

Informatieochtend bij TC de Bosrand en ALV

Op vrijdagochtend 16 februari, aanvang 10.30 uur, houden we een info-ochtend voor leden en belangstellenden, onder het genot van een gratis kopje koffie/thee met gebak  in het restaurant van het Tuincentrum de Bosrand. Hierbij kan door u aangegeven worden, liefst bij aanmelding aan deze info-ochtend, over welke zaken u meer wilt weten.

Er wordt ingegaan op vragen en problemen bij de aanleg en het onderhoud van tuinen en beplantingen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn de aanplant van vaste planten, rozen, heesters en hagen, klim= en gevelplanten, bodembedekkers, waterplanten, bomen en gazons/gras en het onderhoud ervan zoals snoei en bemesting,

Ook besteden we aandacht aan het onderwerp “bodem en grond”. Zij dragen bij aan het welslagen van een beplanting door de aanwezigheid van voedingselementen, vochthoudend vermogen e.d. Ook is er informatie over composteren en bodemonderzoek.

Aan de hand van de behandelde vragen kunnen we  u een schriftelijke toelichting en uitleg geven. Ook behoort het maken van een rondgang over de voorraadtuin met info over de aanwezige planten tot de mogelijkheden.

Voorafgaande aan de info-ochtend, houden we om 10.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester en de ledenadm.

Aanmelden: Ber Hubben, tel. 070 5117660 en email beringe(at)casema.nl en Wim Westgeest, tel. 06 51005946 en mailadres: westgeestw29(at)gmail.com

Deelname: leden gratis, niet-leden € 2.-