Wassenaar

Jaarrekening en begroting 2024

                                                          GROEI en BLOEI  Afdeling Wassenaar

FINANCIEEL OVERZICHT 2023

BANK                                                                                                                                                                                                    Inkomsten:                                                                     Uitgaven:                                                                                             Afdracht van Hoofdbestuur            €   1.060,00          Kosten jaarvergadering                         €         23,75                                          Rente spaarrekening                          €        63,11            Representatiekosten                             €         14,99                                            Kruisposten                                         €        12,00           Plantenruilbeurs koffie / koek            €           9,82                                        Bijdrage school kerststukjes           €        50,00           Excursie Zuidwijk / Duinwandeling  €         81,99                                                                                                                                           Excursie Paddenstoelenwandeling €         60,00                                                                                                                                           Excursie biologische tuin                    €       100,00                ``                                                                                                                       Voorjaarsmand maken                       €         34,70                                                                                                                                             Kruisposten                                             €         12,00                                                                                                                                          Drukwerk- porti maandberichten     €       400,06                                                                                                                                          Aankopen kerstmarkt                           €         75,03                                                                                                                                          Opname geld voor kas                          €         10,00                                                                                                                                          Bankkosten betalingsverkeer           €          195,88                                                                                                             _________           Banksaldo positief                                  €        166,89                                         Totaal                                                       €  1.185,11     Totaal                                                     €      1.185,11

 

 

BANKSALDI

Saldo betaalrekening    01-01-2023                  €  3.291,16                                                                                                                                                                             31-12-2023                  €  3.394,94                                                                                                                                                                                                   Saldo                                                 €    103,78             

Saldo spaarrekening      01-01-2023                 €  5.984,60                                                                                                                                                                           31-12-2023                  €  6.047,71                                                                                                                                                                                                     Saldo                                                €       63,11                                                                                    Totaal saldo positief                                                                                       €    166,89

 

KAS

Inkomsten:                                                                 Uitgaven:                                

In kas   01-01-2023                               €      68,75        Kerstaankopen Bosrand                        €       60,00                                  Bijdrage niet-leden                            €      12,70        Bloemen kascommissie-lid                   €       10,00                            Opbrengst kerstmarkt                      €    122,00        Representatiekosten                              €         2,95                                                Opname van bank                             €      10,00        Benzinekosten rayon overleg               €       10 00                                                                                                                    ________         Saldo 31-12-2023                                       €     130,50                                                  Totaal                                              €    213,45        Totaal                                                     €     213,45

 

 

BEGROTING 2024

Inkomsten:                                                                 Uitgaven:                                                                                                 Afdracht van Hoofdbestuur             €  1.060,00       Excursies                                                   €      300,00                                                                                                                                         Kerststukjes maken                               €      140,00                                                                                                                                           Drukwerk-porti maandberichten     €      400,00                                                                                                                                           Rayonkosten/kantoorbehoeften       €        20,00                                                                                                                 _________         Bankkosten betalingsverkeer             €      200,00                                           Totaal                                                  €  1.060,00     Totaal                                                    €   1.060,00