Wassenaar

Jaarrekening 2019 en begroting 2020

GROEI en BLOEI  Afdeling Wassenaar

FINANCIEEL OVERZICHT 2019

Inkomsten via BANK:                                               Uitgaven via BANK:

Afdracht Hoofdbestuur              €   1.319,75                  Honoraria lezingen                  €       150,00

Rente spaarrekening               €           1,20                   Excursie Zuidwijk                   €         18,99

                                                                                             Exc. Zuiderpark / Griffioen       €         15,58

                                                                                            Paddenstoelenwandeling          €         50,00

                                                                                            Excursie Duinwandeling          €         50,00

                                                                                           Excursie Cannakwekerij           €         11,58

                                                                                           Paas- & Wintermanden maken €         64,60

                                                                                           Drukwerk- porti maandbericht   €       393,55

                                                                                           Rayonkosten                              €          31,49

                                                                                          Bankkosten betalingsverkeer    €        137,52

                                               _________                          Saldo positief                          €        397,64

Totaal                                     €  1.320,95                     Totaal                                     €     1.320,95

 

 

BANKSALDI

 

Saldo betaalrekening    01-01-2019                 €  2.156,78                                                                                                                                                                              31-12-2019                 €  2.553,22                                                                                                                                                                                                                                                        Saldo             €    396,44                             

Saldo spaarrekening     01-01-2019                 €  5.980,38                                                                                                                                                                             31-12-2019                 €  5.981,58                                                                                                                                                                                                                                                        Saldo          €         1,20                                                                                                                                                               totaal saldo positief            €     397,64

 

 

 

Inkomsten via KAS:                                                            Uitgaven via KAS:     

                       

In kas   01-01-2019                           €    114,75                             Lezing jan./febr. (deels)            €     106,00

Opbrengst: entree niet leden     €     46,00                            Entree Cannakwekerij             €       10,00

Opbrengst kerstmarkt               €    111,00                              Aankoop kerst materiaal           €     122,50

                                                                                                                 Saldo        31-12-2019              €       33,25

Totaal                                          €    271,75                         Totaal                                              €     271,75

 

                                                    

 

 

 

 

BEGROTING 2020

 

Inkomsten:                                                                uitgaven:

 

Afdracht Hoofdbestuur             €  1.320,00                  Zaalhuur                                              €      150,00

Van spaarrekening                   €       80,00                  Honoraria lezingen                              €      300,00

                                                                                               Excursies                                             €      200,00

                                                                                               Paas- & wintermanden maken     €        80,00

                                                                                               Kerststukjes maken                           €        60,00

                                                                                               Drukwerk-porti maandbericht        €      450,00

                                                                                              Rayonkosten/kantoorbehoeften      €        20,00

                                               _________                             Bankkosten betalingsverkeer          €      140,00

Totaal                                     €  1.400,00                  Totaal                                                   €   1.400,00