Wassenaar

Jaarverslag Wassenaar 2020

GROEI&BLOEI AFDELING WASSENAAR JAARVERSLAG 2020

Bestuur.

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

W.T. Westgeest                                 Voorzitter; secretariaat.

B. Hubben                                          Penningmeester.

Het jaar 2020 werd overheerst door het uitbreken van het Coronavirus. Hierdoor kon een groot deel van het beoogde jaarprogramma niet doorgaan en liep het verenigingsleven grote schade op door het gebrek aan contacten.

Leden

Het ledental op 1-1-2020 was 71 en per 31-12-2020 telden we 68 leden, een terugloop van

3. Dit betrof kado-abonnementen waarvan het lidmaatschap na een jaar niet verlengd werd.

Jaarvergadering

Deze werd gehouden op maandag 10 februari in het gebouw SION bij de St. Jozefkerk..

De financiële stukken werden gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de leden mevr. A. Westgeest en dhr. A. Overeem. Deze verklaarden namens de kascommissie alle bescheiden te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden en adviseerden de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen.

We hielden de volgende lezingen, excursie en ruilbeurs:

Maandag 20 januari; lezing in het gebouw SION door Jan Blokland over een planten- en cultuurreis door berggebieden in het Himalaya; van Chendu in China tot Lhasa in Tibet. 14  bezoekers.

Maandag 10 februari; lezing door Cor van Gelderen van kwekerij Esveld te Boskoop over het thema “Voorjaarsbloesem, de toppers in het voorjaar” 20 bezoekers.

Op zaterdag 14 maart hielden we de voorjaarsruilbeurs op de tuin aan de Paauwlaan. Er waren 15 belangstellenden.

Op donderdag 17 september werd onder leiding van Kees Pinster en met een beperkt deelnemersaantal van 12 persoenen, een duinwandeling gehouden in de Ganzenhoek.

Helaas moesten we alle andere excursies en workshops vanwege Corona afgelasten in afwachting van betere tijden.