Wassenaar

Duinwandeling Meijendel

Op donderdag 6 juni zijn leden en belangstellenden welkom bij deze natuurwandeling, onder leiding van bioloog Kees Pinster, door een van de beperkt toegankelijke duingebieden van Kijfhoek en Bierlap. Deze terreinen maken deel uit van een keten van valleien met natuurlijk aandoende infiltratieplassen. Er is een grote rijkdom aan vogels zoals de geoorde fuut, bruine kiekendief, waterral, groene specht, blauwborst, roodborsttapuit en wielewaal; de amfibieën: zandhagedis, rugstreeppad en kamsalamander: vele soorten vlinders waaronder de kleine parelmoervlinder en een rijk assortiment aan planten en struiken. Grazende runderen en paarden en ook reeën gaan de vergrassing en verstruiking tegen. Het gebied wordt beheerd door Dunea.

We verzamelen op het parkeerterrein naast het restaurant Meijendel om 10.00 uur.Duur van de wandeling ca. 2 uur.Kosten deelname: gratis voor leden en € 2.00 voor niet leden.