Wassenaar

Financieel overzicht 2020 en begroting 2021

GROEI en BLOEI  Afdeling Wassenaar

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Inkomsten via BANK:                                                   Uitgaven via BANK:

Afdracht Hoofdbestuur              €   1.306,00                  Honoraria lezingen                           €       239,54

Rente spaarrekening                  €          0,60                  Huur Sion                                            €       100,00

                                                                                              Excursie. Duinwandeling               €         60,00

                                                                                                 Drukwerk- porti maandbericht    €       351,78

                                                                                                 Bloemstukken overledenen          €         70,00

                                                                                                 Opname geld voor kas                   €         27,50

                                                                                                 Bankkosten betalingsverkeer       €       119,37

                                                         _________                       Saldo positief                                    €       338,41

Totaal                                        €  1.306,60                        Totaal                                              €    1.306,60

 

BANKSALDI

Saldo betaalrekening    01-01-2020                 €  2.553,22                                                                                                                                                                             31-12-2020                  €  2.891,03                                                                                                                                                                                                 Saldo                                         €    337,81                             

 

Saldo spaarrekening     01-01-2020                 €  5.980,98                                                                                                                                                                          31-12-2020                  €  5.981,58                                                                                                                                                                                                Saldo                                        €         0,60                                                                                                                                               saldo positief                                    €     338,41

 

Inkomsten via KAS:                                                           Uitgaven via KAS:                          

In kas   01-01-2020                             €      33,25                    Lezing febr. (deels)                  €       21,00

Opbrengst: entree niet leden        €       8,00                   

Opname van bank                           €      27,50                     Saldo        31-12-2020              €       47,75

Totaal                                              €      68,75                   Totaal                                    €      68,75

 

                                                                                                          

BEGROTING 2021

Inkomsten:                                                                      Uitgaven:

Afdracht van Hoofdbestuur       €  1.180,00                   Zaalhuur                                          €      100,00

                                                                                                 Honoraria lezingen                        €      200,00

                                                                                                 Excursies                                           €      100,00

                                                                                                 Wintermanden maken                 €      40,00

                                                                                                Kerststukjes maken                        €      160,00

                                                                                               Drukwerk-porti maandbericht    €      350,00

                                                                                               Rayonkosten/kantoorbehoeften  €       30,00

                                                                                               Bankkosten betalingsverkeer       €      120,00

                                                                                               Saldo                                                   €        80,00                                                      Totaal                                     €  1.180,00                   Totaal                                             €   1.180,00