Wassenaar

Historie G&BL Wassenaar

Het oorspronkelijke ledenbestand van de "Tuinbouwvereniging Wassenaar en Omstreken" (zoals het vroeger heette) was vooral afkomstig uit professionele wereld van de tuinbazen, kwekers en hoveniers die actief waren in de prachtige villatuinen. Zij demonstreerden hun deskundigheden tijdens de jaarlijkse Floralia tentoonstelling. Zo trachtten de tuinbazen elkaar de loef af te steken met hun fantastische kweekproducten zoals veelbloemige chrysanten, de voorlopers van de huidige bolchrysanten. Tegenwoordig zijn het vooral de tuinliefhebbers die het ledenbestand uitmaken en vormen de groene ruimten en de villatuinen het decor voor onze natuur- en groenexcursies en open tuindagen.