Wassenaar

Binnenduinwandeling in het Panbos

Op donderdag 20  juni zijn leden en belangstellenden welkom bij een wandeling door het Panbos, ofwel de Pan van Persijn, onder leiding van natuurgids Kees Pinster.

De naam verwijst naar de vroegere eigenaren, de heren van Persijn, die dit bos als jachtgebied in bezit hadden. De latere eigenaar was de fam. Jochems en deze verkocht het Katwijkse deel van het Panbos in 1955 aan Katwijk, die het thans ook beheert. De naam Pan verwijst naar een door uitstuiving ontstane, vochtige duinvallei die eeuwen geleden als akkerland gebruikt werd. Het weggeblazen duinzand ligt nu als een hoefijzervormig duin nog duidelijk herkenbaar langs de oostrand met door eikenhakhout omringde akkertjes. Hier vinden we diverse soorten stinzeplanten: wilde hyacint, sneeuwklokje, holwortel,  daslook, gevlekte aronskelk en andere planten als groot glaskruid en grote veldbies. Ook is er een goede vogelstand met bosuil, groene en grote bonte specht, holenduif, glanskop, boomklever, winterkoning, tjiftjaf en div. soorten mezen.

We verzamelen op het parkeerterrein om 10.00 uur.

Duur van de wandeling ca. 2 uur.

Kosten entree bedragen  € 2.- , te voldoen bij binnenkomst.

Informatie en aanmelding: Ber Hubben, tel. 070 5117660 en email: beringe(at)casema.nl                                                                                                                  Wim Westgeest, tel. 06 51005946 en email: westgeestw29(at)gmail.com